Hanke
Kehittämishanke - 191521

Bioliito 2.0 – Turpeesta metsään

Oulun Ammattikorkeakoulu Oy

31.03.2022 - 30.12.2023

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Metsätalouden suuret tulevat ja osin jo toteutuksessa olevat investoinnit ( Kemi, Oulu ) antavat toisaalta mahdollisuuden, toisaalta edellyttävät kapasiteetin nostoa puun kestävään käyttöön liittyen. Tämän lisäksi siirtymä lämpöturpeen käytöstä puuenergian käyttöön haastaa puuenergian toimituskyvyn koko Suomessa. Kysyntää ja tarvetta on siten uusille toimijoille toimitusketjussa eri tehtävissä. Samanaikaisesti turvetuotanto loppuu erittäin nopealla aikataululla. Tavoitteena on löytää uutta tekemistä ja yritystulon lähdettä turvetuotannossa aiemmin mukana toimineille henkilöille ja yrityksille, sekä muille konetyön osaajille aloilta, joilla on markkinaehtoista kysyntää olemassa. Tätä siirtymää tuetaan käytännönläheisillä, räätälöidyillä koulutuksilla puuenergia toimialalla.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

191521

Aloituspäivämäärä

31.03.2022

Loppumispäivämäärä

30.12.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.1 Ammatillinen koulutus ja tietojen hankkiminen

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Koulutus, joka kohdistuu metsätalousalalle (90 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt