Projekt
Utvecklingsprojekt - 191521

Bioliito 2.0 – Turpeesta metsään

Oulun Ammattikorkeakoulu Oy

01.04.2022 - 30.09.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Metsätalouden suuret tulevat ja osin jo toteutuksessa olevat investoinnit ( Kemi, Oulu ) antavat toisaalta mahdollisuuden, toisaalta edellyttävät kapasiteetin nostoa puun kestävään käyttöön liittyen. Tämän lisäksi siirtymä lämpöturpeen käytöstä puuenergian käyttöön haastaa puuenergian toimituskyvyn koko Suomessa. Kysyntää ja tarvetta on siten uusille toimijoille toimitusketjussa eri tehtävissä. Samanaikaisesti turvetuotanto loppuu erittäin nopealla aikataululla. Tavoitteena on löytää uutta tekemistä ja yritystulon lähdettä turvetuotannossa aiemmin mukana toimineille henkilöille ja yrityksille, sekä muille konetyön osaajille aloilta, joilla on markkinaehtoista kysyntää olemassa. Tätä siirtymää tuetaan käytännönläheisillä, räätälöidyillä koulutuksilla puuenergia toimialalla.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

191521

Startdatum

01.04.2022

Slutdatum

30.09.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.1 Yrkesutbildning och inhämtande av uppgifter

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Utbildning som riktar sig till skogsbruksbranschen (90%).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner