Hanke
Kehittämishanke - 212591

BIOSIVU – öljyhampun sivuvirroista tuotteita vähähiiliseen rakentamiseen

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

31.12.2022 - 30.12.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

BIOSIVU – öljyhampun sivuvirroista tuotteita vähähiiliseen rakentamiseen -hankkeessa kehitetään ratkaisuja, joilla voidaan tehostaa öljyhampun viljelyn ja tuotannon resurssi- ja materiaalitehokkuutta sekä kestävyyttä ilmaston ja talouden kannalta. Öljyhampun viljely sitoo jopa 8–15 tonnia hiilidioksidia viljelyhehtaaria kohti, mikä vastaa nuoren metsän sitomaa määrää, mutta sen kasvu kestää vain viisi kuukautta. Siemenestä saatavan öljyn lisäksi, öljyhampun viljely tuottaa myös runsaasti kasvin varsi- ja lehtikasvustoa (n 5000 kg/ha), jota ei tällä hetkellä aktiivisesti hyödynnetä. Maataloustuotannon sivuvirrat sisältävät hyödyntämätöntä potentiaalia, joiden käyttöä kehittämällä voidaan edistää maatalouden kierotaloutta sekä materiaali ja resurssitehokkuutta. Sivuvirtojen hyödyntäminen on mahdollista olemassa olevien resurssien uudenlaisella soveltamisella. Yleisesti maanviljelykäytössä olevien menetelmien, koneiden ja laitteiden sekä tilojen hyödyntämisellä vahvistetaan maatalouden elinvoimaisuutta ja tuotannon kustannustehokkuutta. Yksinkertaisiin tekniikoihin perustuvilla valmistusmenetelmillä voidaan jalostaa peltoraaka-aineisiin ja sivuvirtoihin perustuvia raaka-aineita esimerkiksi rakennustuoteteollisuuden käyttöön. Hyödyntämällä öljyhampun korsijaetta pitkäikäisten puurakennustuotteiden raaka-aineena voidaan muodostaa huomattavasti puuta tehokkaampia hiilivarastoja, jotka tukevat ja lisäävät puurakentamisen mahdollisuuksia. Tavoitteena on löytää suomalaiseen toimintaympäristöön soveltuvat ratkaisut, joilla öljyhampusta voidaan valmistaa teknisesti toimivia rakennuslevyjä. Sen lisäksi että öljyhampun viljelijä voi hyötyä korsijakeelle syntyvästä positiivisesta arvosta, voidaan öljyhampun sivuvirralla myös kehittää rakentamisen hiilitasetta. Biosivu -hanketta toteutetaan yhteistyössä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun, Tampereen Yliopiston ja ProAgrian sekä teollisen hampun jalostukseen erikoistuneiden yritysten kesken.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (Elpyminen 2021–2022)

Hankenumero

212591

Aloituspäivämäärä

31.12.2022

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.1 Maaseudun innovaatioryhmät, EIP

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun innovaatioryhmät, EIP

Hankeluonne

Maaseudun innovaatioryhmä (EIP)

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt