Hanke
Kehittämishanke - 18131

Biotalousklusterin solmukohta Ilmajoen maatalousalan kampukselle

Ilmajoen kunta

14.12.2015 - 31.01.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Ilmajoen kunta, Seamk Oy ja Seinäjoen koulutuskuntayhtymä / Sedu aikuiskoulutus ovat päättäneet vahvistaa Ilmajoen kampuksen roolia biotalousklusterin solmukohtana hakemalla yhteistyötä alueen yritysten, tutkimuslaitosten ja muiden alan toimijoiden kanssa. Asian valmistelemiseksi käynnistetään hanke, jonka toimesta tehdään toimia biotaloutta edistävän klusterin toimintaedellytysten selvittämiseksi, klusterin perustamiseksi ja toimintaedellytysten vahvistamiseksi. Näitä toimia ovat esimerkiksi yritysten ja muiden sidosryhmien tarpeiden ja yhteistyömahdollisuuksien kartoitus, klusterin kehittämistyön yhteistyöryhmän perustaminen ja tavoitteiden määrittely. Tulevat tavoitteet määritellään prosessina hankkeen edetessä. Tärkeitä vaikuttimia tavoitemäärittelyyn ovat esimerkiksi parhaisiin kehitystoimintakäytäntöihin tutustuminen ja sidosryhmien tarpeet ja näkemykset. Ilmajoen kampuksen ydintoimijoiden johdolla rakennetaan yhteistä toimintaprofiilia keskeiset tavoitteet yhdistäväksi Masterplaniksi. Masterplan sisältää mm. analyysejä toimintamalleista ja opetustoiminnan yhdistämisestä tukemaan kampuksen ydinosaamiseen liittyvän klusterin toimintaa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

18131

Aloituspäivämäärä

14.12.2015

Loppumispäivämäärä

31.01.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.10 Muut yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt