Projekt
Utvecklingsprojekt - 18131

Biotalousklusterin solmukohta Ilmajoen maatalousalan kampukselle

Ilmajoen kunta

14.12.2015 - 31.01.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Ilmajoen kunta, Seamk Oy ja Seinäjoen koulutuskuntayhtymä / Sedu aikuiskoulutus ovat päättäneet vahvistaa Ilmajoen kampuksen roolia biotalousklusterin solmukohtana hakemalla yhteistyötä alueen yritysten, tutkimuslaitosten ja muiden alan toimijoiden kanssa. Asian valmistelemiseksi käynnistetään hanke, jonka toimesta tehdään toimia biotaloutta edistävän klusterin toimintaedellytysten selvittämiseksi, klusterin perustamiseksi ja toimintaedellytysten vahvistamiseksi. Näitä toimia ovat esimerkiksi yritysten ja muiden sidosryhmien tarpeiden ja yhteistyömahdollisuuksien kartoitus, klusterin kehittämistyön yhteistyöryhmän perustaminen ja tavoitteiden määrittely. Tulevat tavoitteet määritellään prosessina hankkeen edetessä. Tärkeitä vaikuttimia tavoitemäärittelyyn ovat esimerkiksi parhaisiin kehitystoimintakäytäntöihin tutustuminen ja sidosryhmien tarpeet ja näkemykset. Ilmajoen kampuksen ydintoimijoiden johdolla rakennetaan yhteistä toimintaprofiilia keskeiset tavoitteet yhdistäväksi Masterplaniksi. Masterplan sisältää mm. analyysejä toimintamalleista ja opetustoiminnan yhdistämisestä tukemaan kampuksen ydinosaamiseen liittyvän klusterin toimintaa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

18131

Startdatum

14.12.2015

Slutdatum

31.01.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner