Hanke
Kehittämishanke - 113399

Centrum för naturinformation och naturpedagogik

Natur och Miljö rf

31.12.2019 - 15.03.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Nya Naturum är ett utvecklingsprojekt vars syfte är att skapa en vision om hur verksamheten vid Naturum i Ekenäs skulle kunna utvecklas samt att förankra visionen hos centrala aktörer i regionen. En utgångspunkt för projektet är Raseborgs stads (hyresvärd) och Forststyrelsens naturtjänsters (nuvarande hyresgäst) nya strategier gällande Gnägget-fastigheten. En annan utgångspunkt är att det i regionen finns en stor mängd aktörer med intresse för naturturism, friluftsliv, miljöpedagogisk verksamhet samt spridning av information om naturen och miljön. Samarbetet mellan dessa aktörer kunde gynnas av en fysisk plats för olika typer av kundservice, möten och kontorsfunktioner. Bland intressenterna finns både kommunala och statliga aktörer, företag samt organisationer från tredje sektorn. Genom projektet styrs dialogen mellan olika intressenter upp så att man inom en rimlig tid kan utforma en gemensam vision och identifiera vilka aktörer som kan bidra med konkreta insatser till förverkligandet av planen. I processen ingår även en dialog med invånarna i regionen. Projektet genomförs av en anställd projektledare. Projektet resulterar i en projektrapport som beskriver visionen av ”Nya Naturum”.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

113399

Aloituspäivämäärä

31.12.2019

Loppumispäivämäärä

15.03.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.2 Tiedonvälitys ja esittelytoimet

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonvälitys ja esittelytoimet, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt