Hanke
Kehittämishanke - 42398

DIGI-BOTNIA – Tiedonvälityshanke maa- ja metsätalouden toimijoiden digitalisaatio-kyvykkyyden lisäämiseksi Pohjanmaalla

Vaasan Yliopisto

31.07.2017 - 09.01.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Vaasan yliopiston toteuttaman DIGI-BOTNIA -hankkeen tavoitteena on tuoda digitalisaation hyödyntämiseen liittyvää tutkimustietoa ja muuta uusinta tietoa Pohjanmaalla toimiville maa- ja metsätalouden toimijoille. Uusin tieto digitalisaation hyödyntämisestä maa- ja metsätaloudessa on hajallaan useassa lähteessä, yleensä englanninkielellä julkaistuissa esityksissä. Suomalaisilla maa- ja metsätalouden toimijoilla ei yleensä ole tarvittavaa tietotasoa lähteä kehittämään toimintaansa yhdellä tai usealla digitalisaation lukuisista toimintatavoista. On siis olemassa selkeä tarve tämän puutteen paikkaavalle tiedonvälityshankkeelle Pohjanmaalla. DIGI-BOTNIA -hankkeen painotuksena on välittää tietoa muodossa joka on helposti kytkettävissä käytäntöön tämän kohderyhmän toiminnassa ja joka suoraan vastaa maa- ja metsätalouden toimijoiden tarpeisiin. Hankkeessa toteutetaan 15 infotilaisuuden sarja jossa esitellään uusinta tietoa laajalti digitalisaation eri osa-alueista. Infotilaisuuksiin kutsutaan digitalisaation asiantuntijoita useista yrityksistä ja organisaatioista. Osa tilaisuuksista järjestetään suomen kielellä ja osa ruotsiksi. Suomenkieliset infotilaisuudet (10 kpl) järjestetään Vaasassa, Pietarsaaressa, Isokyrössä ja Kristiinankaupungissa. Ruotsinkieliset infotilaisuudet (5 kpl) järjestetään Närpiössä, Pedersöressä, Mustasaaressa, Uusikaarlepyyssä ja Kruunupyyssä Tilaisuudet ovat kaikille avoimia. Infotilaisuuksissa esitellään yhtäältä digitalisaation teknologisia mahdollistajia ja toisaalta uuden liiketoiminnan kehittämistä ja nykyisen toiminnan tehostamista näitä teknologioita hyödyntäen. Yleisöä haastetaan pohtimaan digitalisaatiota oman elinkeinonsa uudistajana. Infotilaisuuksiin osallistuvat maa- ja metsätalouden toimijat, kuten maanviljelijät, maatalousurakoitsijat ja metsänomistajat, saavat tilaisuuksista kyvykkyyttä hyödyntää digitalisaatiota uusien tuotteiden, palveluiden, liiketoimintamallien ja toimintatapojen tuottamiseen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

42398

Aloituspäivämäärä

31.07.2017

Loppumispäivämäärä

09.01.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.2 Tiedonvälitys ja esittelytoimet

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonvälitys ja esittelytoimet, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt