Projekt
Utvecklingsprojekt - 42398

DIGI-BOTNIA – Tiedonvälityshanke maa- ja metsätalouden toimijoiden digitalisaatio-kyvykkyyden lisäämiseksi Pohjanmaalla

Vaasan Yliopisto

01.08.2017 - 09.01.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Vaasan yliopiston toteuttaman DIGI-BOTNIA -hankkeen tavoitteena on tuoda digitalisaation hyödyntämiseen liittyvää tutkimustietoa ja muuta uusinta tietoa Pohjanmaalla toimiville maa- ja metsätalouden toimijoille. Uusin tieto digitalisaation hyödyntämisestä maa- ja metsätaloudessa on hajallaan useassa lähteessä, yleensä englanninkielellä julkaistuissa esityksissä. Suomalaisilla maa- ja metsätalouden toimijoilla ei yleensä ole tarvittavaa tietotasoa lähteä kehittämään toimintaansa yhdellä tai usealla digitalisaation lukuisista toimintatavoista. On siis olemassa selkeä tarve tämän puutteen paikkaavalle tiedonvälityshankkeelle Pohjanmaalla. DIGI-BOTNIA -hankkeen painotuksena on välittää tietoa muodossa joka on helposti kytkettävissä käytäntöön tämän kohderyhmän toiminnassa ja joka suoraan vastaa maa- ja metsätalouden toimijoiden tarpeisiin. Hankkeessa toteutetaan 15 infotilaisuuden sarja jossa esitellään uusinta tietoa laajalti digitalisaation eri osa-alueista. Infotilaisuuksiin kutsutaan digitalisaation asiantuntijoita useista yrityksistä ja organisaatioista. Osa tilaisuuksista järjestetään suomen kielellä ja osa ruotsiksi. Suomenkieliset infotilaisuudet (10 kpl) järjestetään Vaasassa, Pietarsaaressa, Isokyrössä ja Kristiinankaupungissa. Ruotsinkieliset infotilaisuudet (5 kpl) järjestetään Närpiössä, Pedersöressä, Mustasaaressa, Uusikaarlepyyssä ja Kruunupyyssä Tilaisuudet ovat kaikille avoimia. Infotilaisuuksissa esitellään yhtäältä digitalisaation teknologisia mahdollistajia ja toisaalta uuden liiketoiminnan kehittämistä ja nykyisen toiminnan tehostamista näitä teknologioita hyödyntäen. Yleisöä haastetaan pohtimaan digitalisaatiota oman elinkeinonsa uudistajana. Infotilaisuuksiin osallistuvat maa- ja metsätalouden toimijat, kuten maanviljelijät, maatalousurakoitsijat ja metsänomistajat, saavat tilaisuuksista kyvykkyyttä hyödyntää digitalisaatiota uusien tuotteiden, palveluiden, liiketoimintamallien ja toimintatapojen tuottamiseen.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

42398

Startdatum

01.08.2017

Slutdatum

09.01.2019

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner