Hanke
Kehittämishanke - 256878

Digiäly käyttöön

Suomen Yrittäjäopisto Oy

- 27.02.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Yritysten on pysyttävä mukana kehityksen kelkassa ja oltava tietoisia siitä, mitä toimintaympäristössä tapahtuu. Digivalmiuksien parantamista ja ymmärrystä digitalisaation soveltamisesta tarvitaan edelleen yksin- ja mikroyrittäjien keskuudessa. Tämän tiedonvälityshankkeen teemoina ovat tekoäly, alustatalous, tieto- ja kyberturvallisuus. Tavoitteena on välittää tietoa, aktivoida, lisätä osallistujien kiinnostusta, ymmärrystä sekä havainnollistaa tekoälyn ja alustatalouden mahdollisuuksia ja potentiaalia liiketoiminnan kehittämisessä. Lisäksi pyritään nostamaan tieto- ja kyberturvallisuuden tasoa yritystoiminnan turvaamiseksi ja toimintariskin alentamiseksi. Hankkeessa tuotettu materiaali tulee katseltavaksi Suomen Yrittäjäopiston www-sivuille.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

256878

Loppumispäivämäärä

27.02.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Maaseututyyppi

Sisempi kaupunkialue

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Tiedonvälityshankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Tiedonvälityshankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonvälityshanke

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO0

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt