Hanke
Kehittämishanke - 277236

Digiboost Västra Nyland

Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi

- 30.08.2026

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

"Digiboost Västra Nyland" syftar till att stärka samarbetet mellan högskolor, offentlig sektor, studerande och företag för att höja småföretags digitala kompetens i Västra Nyland. Projektet drivs av Yrkeshögskolan Novia med Hangö företagare och Hangö stad mellan 2024–2026. Den offentliga sektorn vill stärka företagens verksamhetsmöjligheter, samt knyta högskola och region tätare samman. Studerande efterfrågar mer arbetslivssamarbete, medan företagen i regionen önskar öka sin digitala kompetens. Projektets kärnmål inkluderar: a) Främja regionalt samarbete mellan alla deltagare b) Hjälpa företagen att identifiera och utveckla sin digitala kunskap c) Lägga grunden för gemensamma digitala lösningar mellan parter i projektet d) Införa nya digitala arbetssätt. Projektets aktiviteter innefattar behovsanalys, workshops och resursverkstäder som fokuserar på digital kompetensutveckling. Högskolans personal, studerande, regionala representanter och företag deltar aktivt. Projektets mål är att stöda 25 företag i Västra Nyland, med extra fokus på Hangö i och med partnerskap på stadens område och efterfrågan från staden på samarbete. Via projektet stärks företagens konkurrenskraft genom digital utveckling och ökat samarbete, vilket i sin tur skapar tillväxt och stärker regionens strategiska mål och livskraft. Projektet når via offentliga evenemang och öppna verkstäder, en öppen digital plattform och förankring av resultaten även ut till andra företag, kommuner, företagarföreningar och intressenter i regionen, både nationellt och nordiskt.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

277236

Loppumispäivämäärä

30.08.2026

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Maaseututyyppi

Maaseudun paikalliskeskukset

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämisen yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koordinointi- ja aktivointihankkeet

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt