Hanke
Kehittämishanke - 261907

Digibuusti! – digitaitoja ja peli-iloa Keski-Suomessa

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy

- 30.08.2026

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Digibuusti! -hankkeen (1.1.2024-31.12.2026) tavoitteena on kehittää ja lisätä ikääntyvän maaseutuväestön digiosaamista, digitalisaatiomyönteistä ajattelutapaa ja tietoa pelillisyydestä. Hankkeen avulla halutaan myös turvata digituen saatavuutta kaikissa Keski-Suomen kunnissa ja lisätä asukkaiden hyvinvointia ja tasa-arvoa. Hankkeen toimenpiteillä vähennetään yhteiskunnan digitalisoitumisesta johtuvaa eriarvoistumista ja ehkäistään erityisesti maaseudulla asuvien ikäihmisten digisyrjäytymistä. Hanke järjestää erilaisia tapahtumia, joissa osallistujat pääsevät tutustumaan mm. pelaamiseen ja virtuaalitodellisuuteen, tarjoaa maaseudun senioreille omaa pelikurssia, järjestää sekä etänä että paikan päällä kylillä tietoiskuja ja luentoja ajankohtaisista digiaiheista, aktivoi ja tukee maakunnan vapaaehtoisia digineuvojia sekä koordinoi maakunnallista digitukijoiden verkostoa. Hankkeen kohderyhmänä on Keski-Suomen maaseudulla asuvat, erityisesti ikääntyneet (+ 55-vuotiaat) kansalaiset. Hankkeen toiminta-alueena on koko Keski-Suomi, pois lukien Jyväskylän keskustan kaava-alue. Toimenpiteet kohdistuvat maakunnan syrjäseuduille. Hankkeen tuloksena maaseutuväestön digiosaaminen kehittyy ja monipuolistuu ja digirohkeus uusien laitteiden, sovellusten ja sähköisten asiointikanavien käyttöön lisääntyy. Hankkeen jälkeen kohderyhmällä on tietoa digin tarjoamista hyöty- ja viihdekäyttömahdollisuuksista sekä myönteisiä digin käyttökokemuksia. Hankkeen toiminta-aikana saadaan kattava kokonaiskuva maakunnallisen digineuvojaverkoston nykytilasta ja pystytään turvaamaan digituen saatavuutta maakunnassa hankkeen päättymisen jälkeen. Hankkeen aikana kerättyä tietoa maakunnan asukkaiden digitaitojen tilasta, sähköisten palveluiden käytöstä ja näihin liittyvästä tuen tarpeesta voidaan hyödyntää Digi- ja väestötietoviraston sekä Keski-Suomen hyvinvointialueen toiminnan kehittämisessä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

261907

Loppumispäivämäärä

30.08.2026

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Maaseututyyppi

Maaseudun paikalliskeskukset (kaupunkien läheinen maaseutu)

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Tiedonvälityshankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Tiedonvälityshankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonvälityshanke

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO0

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt