Projekt
Utvecklingsprojekt - 261907

Digibuusti! – digitaitoja ja peli-iloa Keski-Suomessa

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy

- 30.08.2026

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Digibuusti! -hankkeen (1.1.2024-31.12.2026) tavoitteena on kehittää ja lisätä ikääntyvän maaseutuväestön digiosaamista, digitalisaatiomyönteistä ajattelutapaa ja tietoa pelillisyydestä. Hankkeen avulla halutaan myös turvata digituen saatavuutta kaikissa Keski-Suomen kunnissa ja lisätä asukkaiden hyvinvointia ja tasa-arvoa. Hankkeen toimenpiteillä vähennetään yhteiskunnan digitalisoitumisesta johtuvaa eriarvoistumista ja ehkäistään erityisesti maaseudulla asuvien ikäihmisten digisyrjäytymistä. Hanke järjestää erilaisia tapahtumia, joissa osallistujat pääsevät tutustumaan mm. pelaamiseen ja virtuaalitodellisuuteen, tarjoaa maaseudun senioreille omaa pelikurssia, järjestää sekä etänä että paikan päällä kylillä tietoiskuja ja luentoja ajankohtaisista digiaiheista, aktivoi ja tukee maakunnan vapaaehtoisia digineuvojia sekä koordinoi maakunnallista digitukijoiden verkostoa. Hankkeen kohderyhmänä on Keski-Suomen maaseudulla asuvat, erityisesti ikääntyneet (+ 55-vuotiaat) kansalaiset. Hankkeen toiminta-alueena on koko Keski-Suomi, pois lukien Jyväskylän keskustan kaava-alue. Toimenpiteet kohdistuvat maakunnan syrjäseuduille. Hankkeen tuloksena maaseutuväestön digiosaaminen kehittyy ja monipuolistuu ja digirohkeus uusien laitteiden, sovellusten ja sähköisten asiointikanavien käyttöön lisääntyy. Hankkeen jälkeen kohderyhmällä on tietoa digin tarjoamista hyöty- ja viihdekäyttömahdollisuuksista sekä myönteisiä digin käyttökokemuksia. Hankkeen toiminta-aikana saadaan kattava kokonaiskuva maakunnallisen digineuvojaverkoston nykytilasta ja pystytään turvaamaan digituen saatavuutta maakunnassa hankkeen päättymisen jälkeen. Hankkeen aikana kerättyä tietoa maakunnan asukkaiden digitaitojen tilasta, sähköisten palveluiden käytöstä ja näihin liittyvästä tuen tarpeesta voidaan hyödyntää Digi- ja väestötietoviraston sekä Keski-Suomen hyvinvointialueen toiminnan kehittämisessä.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

261907

Slutdatum

30.08.2026

Är det ett Leader-projekt?

ei

Typ av landsbygd

Lokala centra på landsbygden (stadnära landsbygd)

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Informationsförmedlingsprojekt

Typ av åtgärd

Informationsförmedlingsprojekt

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedlingsprojekt

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO0

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner