Hanke
Kehittämishanke - 58280

Digiluomu

ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry

31.12.2017 - 17.09.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Digiluomu hankkeen päätavoitteena on kehittää eteläpohjalaista luomutuotantoa, helpottamalla luomutuotantoon siirtymistä, säilyttää nykyiset kotieläintilat luomussa ja parantaa viljelijöiden jaksamista. Keinona on luomutuotannon jäljitettävyyden ja dokumentoinnin helpottaminen digitalisaation keinoin. Tässä hankkeessa mallinnetaan digitaalista luomukansiota luomutiloille. Pyrkimyksenä on tilakokonaisuuden hallinnan ja johtamisen parantuminen ja luomutarkastusdokumenttien hyödyntäminen siinä. Hanketta pilotoidaan luomutiloilla, mutta hankkeessa testattuja dokumentaatiovälineitä voidaan käyttää myös tavanomaisilla tiloilla. Hankkeeseen otetaan mukaan 6-8 luomutilaa eri tuotantosuunnista. Hankkeen toteutusaika on 1.1.2018-29.2.2020.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

58280

Aloituspäivämäärä

31.12.2017

Loppumispäivämäärä

17.09.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.2 Uusien tuotteiden ja menetelmien kehittäminen

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonhankintahanke, teollinen tutkimus (tuki 80 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt