Hanke
Kehittämishanke - 180641

Diginurmi

ProAgria Oulu ry

31.10.2021 - 30.10.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Pohjois-Pohjanmaalla on merkittävästi maidon- ja lihantuotantoa, minkä takia viljelyalasta suurin osa on nurmentuotantoa, yhteensä noin 16 000 hehtaaria. Kasvintuotannossa ja tiedonkeruussa on kehitytty vuosikymmenien aikana. Erilaiset digitaaliset järjestelmät ja sovellukset sekä tekniikka mahdollistaa datan keräämisen rehuntuotannon eri vaiheissa. Datan oikeaoppinen tulkitseminen ja hyödyntäminen käytännön toimissa vaatii vielä toimenpiteitä. Hanke tukisi kehittyneen nurmiteknologian avulla kerätyn datan hyödyntämistä viljelijöille sekä muille alan parissa työskenteleville käyttökelpoiseen muotoon. Ilmastonmuutoksen arvioidaan lisäävän sään ääri-ilmiötä ja tähän liittyvä riskienhallinta rehuntuotannossa korostuu tulevaisuudessa. Aiemmissa suurien maitotilayritysten tuotannon kehittämishankkeissa on keskitytty pääasiassa navetan sisäiseen toimintaan ja johtamiseen. Diginurmi-hanke tukee paitsi rehuntuotantoprosessin kehittämistä, niin navetan sisäisen tiedon ja pellolta saadun tiedon yhdistämistä koko maatilayrityksen tuotantoketjun kehittämiseen. Hankkeen päämäärä: lisätä Pohjois-Pohjanmaan maaseudun yritysten ja maatilojen osaamista kestävässä nurmentuotannossa sekä parantaa päätöksentekoa kerätyn datan hyödyntämisen näkökulmasta ja sitä kautta kehittää yritysten kannattavuutta. Tavoitteet: • Tiedon kerääminen tekniikan avulla • Tiedon hyödyntäminen viljelytoimissa • Näin toimittuna vaikutukset tilan tuotantoon ja talouteen Tavoitteita toteutetaan työpaketeilla ja järjestämällä ryhmätapaamisia, webinaareja, opintomatkoja ja yrityskartoituksia. • Tp 1: Luodaan asiantuntijanäkökulmasta toimintaohje maatiloille optimaalisesta nurmentuotannon toimintaketjusta. • Tp 2: Viedään toimintatapa maatiloille sitä demonstroiden ja samalla kehittäen tilojen tarpeita vastaavaksi. • Tp 3: Teknologian hyödyntämisen demonstrointi. • Tp 4: Tuloksien yhteenveto.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

180641

Aloituspäivämäärä

31.10.2021

Loppumispäivämäärä

30.10.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.2 Uusien tuotteiden ja menetelmien kehittäminen

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonhankintahanke, teollinen tutkimus (tuki 80 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt