Hanke
Kehittämishanke - 281476

Digitaalinen kulttuuripolku eteläisellä Oulujärvellä

Riihipiha-museon säätiö sr

- 30.10.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

HANKKEEN TIIVISTELMÄ Digitaalinen kulttuuripolku eteläisellä Oulujärvellä -hankkeessa vahvistetaan Oulujärven etelärannan paikallistoimijoiden digitaitoja ja yhteistyötä sekä tuetaan alueen toimijoita heidän työnsä näkyväksi tekemisessä. Hankkeen toimenpiteillä lisätään taitoja, jotka mahdollistavat alueen kulttuuritoimijoiden ja heidän tarjontansa esittelemisen. Sen myötä Oulujärven eteläosien kohteisiin voidaan saada houkuteltua suurempia matkailijamääriä. Hankkeessa tuotetaan kolme toisiaan tukevaa päälopputulosta. Älypuhelimen kautta saavutettava digitaalinen kulttuuripolku esittelee hankkeeseen osallistuvien yhteistyötahojen kohteita. Elämyksellisten opasmateriaalien paketti tukee toimijoita kohteidensa esittelyssä. Podcast-sarja esittelee kulttuuripolun kohteita. Hankkeen avulla kohteiden tietoja yhdistetään matkailijalle saavutettavaksi ja hyödylliseksi paketiksi. Hankkeeseen osallistuvia toimijoita osallistetaan ideoimaan ja toteuttamaan toimintaa suunnitelmallisesti, ja heidän digitaito- ja opasosaamistaan lisätään. Toimintoja koordinoidaan päällekkäisyyksien vähentämiseksi ja kävijälle luontevan elämyskokonaisuuden tuottamiseksi. Opasmateriaaleilla tuetaan ja kehitetään myös toimijoiden valmiuksia opastusten vetämiseen. Hankkeen toimenpiteinä järjestetään tapaamisia ja koulutustilaisuuksia. Hankkeessa hyödynnetään alueen tarinankerrontaperinnettä tuomalla podcast-formaatti ja sen vaatima osaaminen alueen toimijoiden saataville. Podcast mahdollistaa kohteiden näkyvyyden valtakunnallisella tasolla. Hankkeen suunniteltu toteutusaika on 15 kuukautta, 8/2024–10/2025.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

281476

Loppumispäivämäärä

30.10.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Harvaan asuttu maaseutu

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämisen yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koordinointi- ja aktivointihankkeet

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt