Hanke
Kehittämishanke - 155574

EKOTEKOja ympäristön ja ilmaston parantamiseksi – Kohti hiilineutraalia Pohjois-Savoa Mansikan alueella

Kehittämisyhdistys Mansikka ry

28.02.2021 - 07.06.2024

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Ilmastonmuutos on yksi merkittävimmistä ihmiskuntaa koskevista ympäristöongelmista. EU:n nykyisen ilmastopolitiikan tavoitteena on vähentää päästöjä vähintään 40 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää toimenpiteitä kaikilta toimijoilta ja toimijatasoilta, valtiolta, kunnilta, yrityksiltä ja asukkailta. Tarvitaan tiedon jakamista, puolueetonta neuvontaa ja aktivointia sekä rahoitusta ilmastoviisaiden ratkaisujen toteutumiseksi. Tarvitaan paikallisia ratkaisuja vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä ja hillitsemään ilmastonmuutosta. Hankkeen tavoitteena on - Vähennetään alueen ilmastopäästöjä lisäämällä uusiutuvan energian ratkaisujen käyttöönottoa - Lisätään maaseudun elinvoimaisuutta, vetovoimaisuutta ja pitovoimaa viestimällä alueen hiilitaseesta sekä ilmastotoimenpiteistä - Toteutetaan puolueetonta neuvontaa uusiutuvan energian suunnittelusta ja käyttöönotosta - Levitetään hyviä käytänteitä ja valintoja toimijoiden ryhmissä sekä asukkaille, maaseudun menestystekijät esiin - Edistetään ilmastoa huomioivien elintapojen lisäämistä, energiaratkaisuja ja lähiruokamalleja - Kasvatetaan alueen energiaomavaraisuutta Hankkeella edistetään koko alueen siirtymistä kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. Hankkeen toimenpiteillä edistetään uusiutuvan energian ja hajautettujen energiajärjestelmien käyttöönottoa sekä vähennetään asukkaiden ja tiloja ylläpitävien yhdistysten kasvihuonekaasupäästöjä. Samalla edistetään alueen energiaomavaraisuutta ja huoltovarmuutta. Kyläruokamalleilla lisätään lähiruoan tuotantoa ja lyhyitä toimitusketjuja. Yhteisviljelmillä lisätään omavaraisuutta ja huoltovarmuutta sekä yhteisöllisyyttä kylissä. Hankkeella edistetään ilmastotietoisuutta ja mahdollisuuksia tehdä valintoja ympäristön ja ilmaston hyväksi.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

155574

Aloituspäivämäärä

28.02.2021

Loppumispäivämäärä

07.06.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt