Projekt
Utvecklingsprojekt - 155574

EKOTEKOja ympäristön ja ilmaston parantamiseksi – Kohti hiilineutraalia Pohjois-Savoa Mansikan alueella

Kehittämisyhdistys Mansikka ry

28.02.2021 - 07.06.2024

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Ilmastonmuutos on yksi merkittävimmistä ihmiskuntaa koskevista ympäristöongelmista. EU:n nykyisen ilmastopolitiikan tavoitteena on vähentää päästöjä vähintään 40 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää toimenpiteitä kaikilta toimijoilta ja toimijatasoilta, valtiolta, kunnilta, yrityksiltä ja asukkailta. Tarvitaan tiedon jakamista, puolueetonta neuvontaa ja aktivointia sekä rahoitusta ilmastoviisaiden ratkaisujen toteutumiseksi. Tarvitaan paikallisia ratkaisuja vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä ja hillitsemään ilmastonmuutosta. Hankkeen tavoitteena on - Vähennetään alueen ilmastopäästöjä lisäämällä uusiutuvan energian ratkaisujen käyttöönottoa - Lisätään maaseudun elinvoimaisuutta, vetovoimaisuutta ja pitovoimaa viestimällä alueen hiilitaseesta sekä ilmastotoimenpiteistä - Toteutetaan puolueetonta neuvontaa uusiutuvan energian suunnittelusta ja käyttöönotosta - Levitetään hyviä käytänteitä ja valintoja toimijoiden ryhmissä sekä asukkaille, maaseudun menestystekijät esiin - Edistetään ilmastoa huomioivien elintapojen lisäämistä, energiaratkaisuja ja lähiruokamalleja - Kasvatetaan alueen energiaomavaraisuutta Hankkeella edistetään koko alueen siirtymistä kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. Hankkeen toimenpiteillä edistetään uusiutuvan energian ja hajautettujen energiajärjestelmien käyttöönottoa sekä vähennetään asukkaiden ja tiloja ylläpitävien yhdistysten kasvihuonekaasupäästöjä. Samalla edistetään alueen energiaomavaraisuutta ja huoltovarmuutta. Kyläruokamalleilla lisätään lähiruoan tuotantoa ja lyhyitä toimitusketjuja. Yhteisviljelmillä lisätään omavaraisuutta ja huoltovarmuutta sekä yhteisöllisyyttä kylissä. Hankkeella edistetään ilmastotietoisuutta ja mahdollisuuksia tehdä valintoja ympäristön ja ilmaston hyväksi.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

155574

Startdatum

28.02.2021

Slutdatum

07.06.2024

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner