Hanke
Kehittämishanke - 275425

Eläintautien riskienhallinnan tehostaminen uusilla teknologioilla (ERISTEK)

Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy

- 30.07.2027

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Eläintautien riskienhallinnan tehostaminen uusilla teknologioilla (ERISTEK). EIP-ryhmän muodostavat Satakunnan ammattikorkeakoulun Tutkimuskeskus WANDER (hankkeen päähakija), Lilja C Oy, Uudenmaan Pintasuojaus Ky, Säkylän Munakori Oy, Saloniemen tila ja Vetman Oy. Hankkeessa parannetaan tuotantoeläinten hyvinvointia ja lisätään eläintuotantotilan kannattavuutta soveltamalla uusia teknologisia ratkaisuja eläintautien torjumiseksi. Uusia teknologisia ratkaisuja optimoidaan laboratorio-olosuhteissa ja pilotoidaan tosielämän olosuhteissa tuotantoeläintiloilla. Tieteellisellä tutkimuksella osoitetaan ratkaisun toimivuus ja sen tieteellinen arvo osoitetaan artikkelina vertaisarvioidussa tieteellisessä julkaisussa. Tulosten pohjalta laaditaan myös käytännönläheinen ohjeistus, jossa kuvataan, miten hankkeessa pilotoitu ratkaisu hyödyttää tuotantoeläintiloja sekä toiminnallisesti että taloudellisesti ja kuinka ratkaisun toteutus käytännössä tiloilla hoidetaan.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

275425

Loppumispäivämäärä

30.07.2027

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Maaseututyyppi

Sisempi kaupunkialue

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Eurooppalainen innovaatiokumppanuus EIP-hankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Eurooppalainen innovaatiokumppanuus EIP-hanke

Hankeluonne

Valtakunnallinen hanke

Kohdealue

SO0

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt