Hanke
Kehittämishanke - 27542

Elämyksellinen kädentaito ja taide markkinoille

Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy (PIKES Oy)

01.05.2016 - 25.03.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Käsityötuotteiden markkinakanavien ja markkinointivälineiden valinnalla on erittäin suuri merkitys tuotteiden menekkiin. Tuotteiden pitää olla näkyvillä, mutta markkinointikustannukset pitää saada pysymään kohtuullisina. Mukana olevat yritykset ovat löytäneet toisensa ja heillä on halu tiivistää markkinointiyhteistyötä näkyvyyden parantamiseksi. Kaikille yrityksille sähköisten markkinointikanavien käyttö vaatii uuden osaamisen hakemista ja uuden markkinointimateriaalin tuottamista. Yritysten markkinointi on sähköisten kanavien myötä muuttanut luonnettaan ¿ aikaisemmin yrittäjän tehtävä oli löytää tuotteesta kiinnostunut asiakas, nyt markkinoinnin tehtävä on jakaa tietoa ja saada asiakas kiinnostumaan yrityksestä ja sen palveluista asiakkaan selatessa ja vertaillessa eri yrityksiä ja tuotteita ostopäätöstä tehdessään.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

27542

Aloituspäivämäärä

01.05.2016

Loppumispäivämäärä

25.03.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.3 Mikroyritysten yhteistyö

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Yritysryhmän kehittämishanke (75 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt