Hanke
Kehittämishanke - 62282

Elämyksiä ja ryhmäretkiä Alavudella -yleishyödyllinen hanke

Alavuden Kehitys Oy

31.12.2017 - 31.12.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa ideoidaan ja luonnostellaan 3-5 Alavudella toteutettavaksi sopivaa ryhmämatkakonseptia sekä luodaan mallielementit, joista esimerkiksi perhematkailijat voisivat koota itselleen elämyksellisen kokonaisuu-den. Hankkeessa mallinnetaan paikallistarinoiden keruutavat ja kerätään tarinavakan pohjalle tarinoita. Hankkeessa innostetaan paikallisia kolmannen sektorin toimijoita elämysopastoimintaan ja mallinnetaan vaih-toehtoiset tavat elämysopaspalveluiden tuottamiseks

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

62282

Aloituspäivämäärä

31.12.2017

Loppumispäivämäärä

31.12.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Asiasanat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt