Hanke
Kehittämishanke - 21137

Elävä ekomuseo

Paltamo-Seura r.y.

01.08.2016 - 18.01.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Elävä Ekomuseo -hankkeessa kerätään, tallennetaan ja tuodaan esille paikallisia perinteitä ja vanhaa tietoa uusin keinoin Paltamo-Seuran ja 6 kyläyhdistksen toimesta. Tarkoituksena on hyödyntää koottua tietoa toiminnallisin ja elämyksellisin keinoin. Hanke huomioi erityisesti myös lapset ja nuoret, joille perinteet pyritään tuomaan esille mielenkiintoisella ja osallistavalla tavalla.Taustalla on pyrkimys kehittää omaa kotiseutua ja sen yhteisöllisyyttä vahvistamalla paikallista identiteettiä. Perinteiden tallentaminen ja kerättyjen materiaalien nykyaikaistaminen ja saatavuuden lisääminen tuo myös tietoaineistoa kylien, matkailun, markkinoinnin ja elinkeinoelämän käyttöön. Elävä Ekomuseo -hanke tuo uusia kyliä mukaan ekomuseoajatukseen ja sen yhteisölliseen, kotiseutua huomioivaan toimintaan. Kyläyhteisöjen kautta aktivoidaan kyliä ja lisätään toimintoja ja yhteisöllisyyttä niin kylien sisällä kuin keskenkin. Hankkeen tavoitteena on: - Vahvistaa kylien ja paikkakunnan identiteettiä - Lisätä ekomuseon tunnettavuutta - Kerätä, tallentaa ja kertoa mennen ajan työmenetelmistä ja ¿tavoista tulevalle sukupolville - Tuoda perinteet tunnetuiksi ja osaksi nykypäivää toiminnallisin ja elämyksellisin keinoin - Lasten ja nuorten osallistaminen perinteisiin ja toimintaan kotiseudulla - Luoda mahdollisuuksia yritystoimintaan (ohjelmapalvelut, tuoteideat) Hankkeen tavoitteisiin pyritään seuraavien toimenpiteiden avulla: 1. Perinteiden keruu, esilletuonti sekä koulutus 2. Kylätapahtumien järjestäminen eri teemoilla 3. Kylämonumenttien tekeminen 4. Lasten ja nuorten osallistaminen erilaisin toiminnallisin keinoin 5. Ekomuseosivuston kehittäminen, audiovisuaalisten tallenteiden hyödyntäminen ja muu audiovisuaalinen toiminta. Hankkeen toteutusaika on 1.5.2016-31.10.2017. Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sen toteuttamiseen haetaan EU:n maaseuturahaston osarahoitusta. Tukea haetaan Oulujärvi Leaderin kautta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

21137

Aloituspäivämäärä

01.08.2016

Loppumispäivämäärä

18.01.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.6 Kulttuuri- ja luonnonperintö

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Kulttuuri- ja luonnonperintö, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt