Projekt
Utvecklingsprojekt - 21137

Elävä ekomuseo

Paltamo-Seura r.y.

01.08.2016 - 18.01.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Elävä Ekomuseo -hankkeessa kerätään, tallennetaan ja tuodaan esille paikallisia perinteitä ja vanhaa tietoa uusin keinoin Paltamo-Seuran ja 6 kyläyhdistksen toimesta. Tarkoituksena on hyödyntää koottua tietoa toiminnallisin ja elämyksellisin keinoin. Hanke huomioi erityisesti myös lapset ja nuoret, joille perinteet pyritään tuomaan esille mielenkiintoisella ja osallistavalla tavalla.Taustalla on pyrkimys kehittää omaa kotiseutua ja sen yhteisöllisyyttä vahvistamalla paikallista identiteettiä. Perinteiden tallentaminen ja kerättyjen materiaalien nykyaikaistaminen ja saatavuuden lisääminen tuo myös tietoaineistoa kylien, matkailun, markkinoinnin ja elinkeinoelämän käyttöön. Elävä Ekomuseo -hanke tuo uusia kyliä mukaan ekomuseoajatukseen ja sen yhteisölliseen, kotiseutua huomioivaan toimintaan. Kyläyhteisöjen kautta aktivoidaan kyliä ja lisätään toimintoja ja yhteisöllisyyttä niin kylien sisällä kuin keskenkin. Hankkeen tavoitteena on: - Vahvistaa kylien ja paikkakunnan identiteettiä - Lisätä ekomuseon tunnettavuutta - Kerätä, tallentaa ja kertoa mennen ajan työmenetelmistä ja ¿tavoista tulevalle sukupolville - Tuoda perinteet tunnetuiksi ja osaksi nykypäivää toiminnallisin ja elämyksellisin keinoin - Lasten ja nuorten osallistaminen perinteisiin ja toimintaan kotiseudulla - Luoda mahdollisuuksia yritystoimintaan (ohjelmapalvelut, tuoteideat) Hankkeen tavoitteisiin pyritään seuraavien toimenpiteiden avulla: 1. Perinteiden keruu, esilletuonti sekä koulutus 2. Kylätapahtumien järjestäminen eri teemoilla 3. Kylämonumenttien tekeminen 4. Lasten ja nuorten osallistaminen erilaisin toiminnallisin keinoin 5. Ekomuseosivuston kehittäminen, audiovisuaalisten tallenteiden hyödyntäminen ja muu audiovisuaalinen toiminta. Hankkeen toteutusaika on 1.5.2016-31.10.2017. Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sen toteuttamiseen haetaan EU:n maaseuturahaston osarahoitusta. Tukea haetaan Oulujärvi Leaderin kautta.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

21137

Startdatum

01.08.2016

Slutdatum

18.01.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner