Hanke
Kehittämishanke - 17993

Elävä Huittinen

Huittisten kaupunki

01.09.2015 - 11.02.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

HAnkkeen tavoitteena on yhteistyön ja kumppanuuden lisääminen kauppias- ja pelveluyritysten, kylätoimijoiden, kolmannen sektorin, oppilaitosten yrittäjäyhdistysten sekä matkailuyhdistysten kesken. Pyritään luomaan uusia yhteistyömuotoja, aktiivisesti kehittää verkostoja ja lisätä yhteistyötä maaseudun toimijoidenkesken. Kehitetään Huittisten kaupungin kilpailukykyä, johon vaikuttavat asukkaat yritykset, yhteiöt ja julkinen valta. Elävä Huittinen, elävä kaupunkikeskus riippuu kyvystä synnyttää, houkutella ja ylläpitää toimintaa, joka lisäää alueen hyvinvointia.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

17993

Aloituspäivämäärä

01.09.2015

Loppumispäivämäärä

11.02.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Asiasanat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt