Hanke
Kehittämishanke - 110721

Elinkeinoa ja liiketoimintaa ruokaketjussa – ELLI

Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä

31.12.2019 - 30.12.2022

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Elinkeinoa ja liiketoimintaa ruokaketjussa, ELLI-koulutushankkeessa toimijoina ovat Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Riveria ja Itä-Suomen yliopisto. Hankkeen päätavoitteena on pohjoiskarjalaisen maidon, marjojen, kasvisten ja luonnontuotteiden ruokaketjun osaamisen, yrittäjyyden ja liiketoiminnan vahvistaminen. Lisäksi osatavoitteina ovat jatkojalostuksen osaamisen vahvistaminen elintarvike- ja luonnontuotealalla sekä alkutuotannon jatkojalostuksessa, alkutuotannon ja elintarvikealan tunnettuuden ja vetovoimaisuuden lisääminen erityisesti nuorten ja alanvaihtajien keskuudessa, ja alkutuotannon ja elintarvikealan digiosaamisen vahvistaminen. Hankkeen kohderyhmänä ovat maatalouden alkutuotannon tai maataloustuotteiden jatkojalostuksen tai kaupan pitämisen alalla toimivat pienet ja keskisuuret yritykset. Lisäksi kohderyhmänä ovat elintarvikealasta sekä alkutuotannon jalostuksesta kiinnostuneet henkilöt, erityisesti maito-, marja-, kasvis- ja luonnontuotealalla toimijat. Hankkeen koulutusten tuloksena tuotteiden jatkojalostukseen liittyvä osaaminen vahvistuu, toimialan tunnettavuus ja vetovoima lisääntyvät erityisesti nuorten ja alan vaihtajien keskuudessa ja yrittäjyys ja yritysten kannattavuus lisääntyvät Pohjois-Karjalan maakunnassa. Elintarvikealalla toimijoiden tietopohja ja näköpiiri laajenevat, mikä mahdollistaa uusien innovaatioiden kehittämisen ja liiketoiminnan vahvistamisen. Lisäksi hanke edistää maaseudun elävöittämistä sekä alkutuotannon, elintarvike- ja luonnontuotealan yrittäjien verkostoitumista maakunnassa ja valtakunnallisesti.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

110721

Aloituspäivämäärä

31.12.2019

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.1 Ammatillinen koulutus ja tietojen hankkiminen

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Koulutus, joka kohdistuu maatalouden alkutuotannon tai maataloustuotteiden jalostuksen tai kaupan pitämisen alalla toimiville pk-yrityksille (90 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt