Hanke
Kehittämishanke - 27060

Elintarvikkeet yhdessä uusille markkinoille

Kainuun Etu Oy

29.05.2016 - 02.01.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Kainuun Etu Oy:n hallinnoiman Herkut Helsinkiin hankkeen ykkösvaiheen (1.1.2012-31.1.2014) ja hankkeen kakkosvaiheen (1.2.2014-31.8.2014) tavoitteena oli edesauttaa ja kannustaa kainuulaisten elintarvikeyrtysten pääsyä Etelä-Suomen markkinoille, verkostona toimien. Hankkeeseen osallistui 16 yritystä ja lisäksi satunnaisesti eri tapahtumissa mukana oli 6 muuta yritystä. Nyt esitettävän, kuuden yrityksen yhteisen yritysryhmähankkeen tavoitteet voidaan jakaa viiteen päätavoitteeseen: 1) Hankkeen tavoitteena on kartoittaa seuraavat, osittain uudet kohdealueet ja selvittää heidän erityistarpeensa tuotteisiin liittyen: - HoReCa -alan kohteet Helsingissä, Tampereella, Turussa, Jyväskylässä, Oulussa, Kuusamossa, Kuopiossa, Iisalmessa - Elintarvike- ja luontaistuotekaupat - Suurtalouskeittiöt - Tukkuliikkeet 2) Hankkeen tavoitteena on löytää parhaat ja edullisimmat logistiikkaratkaisut edesauttamaan elintarviketuotteiden taloudellista kuljetusta Kainuusata kohdealueille. 3) Hankkeen tavoitteena on saada aikaan hankeyritysten välinen toimintatapasuunnitelma tuotteiden ja palvelujen tarjoamisesta ja tuottamisesta valituille kohdemarkkinoille. Toimintatapasuunnitelma koostuu mm. tiedonkulku-, materiaalihankinta-, valmistus-, lähetys-, laskutus- ja muista toimenpiteissä kerrotuista erillisistä suunnitelmista. 4) Hankkeen tavoitteena on selvittää yhteisen myyntiverkosto mahdollisuudet. Selvitetään yhteisen myyntiyhtiön tai myyntiedustajan ja yhteisen verkkokaupan perustamisen edellytykset. 5) Hankkeen tavoitteena on tutkia erilaisten tuotekonseptien löytäminen osallistuvien yritysten kesken, kaupallisten toimijoiden ja kolmannen osapuolen kanssa. Esimerkiksi ruokalistat resepteineen kahviloihin, ravintoloihin jne. Tuloksia seurataan projektipäällikön laatiman ja yhdessä hyväksytyn toimintasuunnitelman aikataulutuksen mukaisin tavoittein kuukausittain.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

27060

Aloituspäivämäärä

29.05.2016

Loppumispäivämäärä

02.01.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.2 Uusien tuotteiden ja menetelmien kehittäminen

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Yritysryhmän kehittämishanke (75 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Asiasanat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt