Hanke
Kehittämishanke - 83599

Elinvoimainen maatila Elina II HUMKS

ProAgria Etelä-Suomi ry

31.10.2018 - 30.12.2023

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Elina II HUMKS -hankkeen tavoitteena on hämäläisten, kaakkoissuomalaisten ja uusmaalaisten maatilayritysten kannattavuuden parantaminen lisäämällä johtamisosaamista ja hallitsemalla maatilakokonaisuutta ympäristövaikutuksineen. Osaamisen vahvistaminen edistää maatilojen toimintaedellytyksiä nopeasti muuttuvilla markkinoilla sekä muutoksessa olevassa toimintaympäristössä. Elina II HUMKS -hankkeessa aktivoidaan ja edistetään maatilayritysten toimintaedellytyksiä ja kannattavuutta järjestämällä viljelijöille seminaareja ja teemapäiviä, pienryhmätoimintaa sekä opintomatkoja. Hankkeessa järjestettävä koulutus on ammatillista täydennyskoulutusta. Hankkeen kohderyhmänä ovat maatilayritykset, jotka toimivat Hämeen, Kaakkois-Suomen ja Uudenmaan Ely-keskusten alueella.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

83599

Aloituspäivämäärä

31.10.2018

Loppumispäivämäärä

30.12.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.1 Ammatillinen koulutus ja tietojen hankkiminen

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Koulutus, joka kohdistuu maatalouden alkutuotannon tai maataloustuotteiden jalostuksen tai kaupan pitämisen alalla toimiville pk-yrityksille (90 %)

Hankeluonne

Alueiden välinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt