Hanke
Kehittämishanke - 14049

Elle viestii

Suupohjan Kehittämisyhdistys ry

01.09.2015 - 29.01.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Viestinnän koordinaatiohankkeella luodaan ja vahvistetaan tiedotusta Manner-Suomen maaseutuohjelmasta, sen alueellisesta ulottuvuudesta ja Leader-ryhmien toimintatavasta ja brändistä. Hankkeen käynnistäminen ohjelmakauden alussa nostaa maakunnan asukkaiden tietoisuuteen uudet tuki- ja rahoitusmahdollisuudet, hyviä esimerkkihankkeita ja opastusta sähköisen HYRRÄ-asioinnin aktivointiin. Lisäksi alueelle valitut teemat ja ohjelmien painopisteet tuodaan käytännönläheisesti esille. Hankkeen toiminta on suunnitelmallista ja tavoitteellista ja sitä tehdään yhteistyössä alueen Leader-ryhmien ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kesken. Etelä-Pohjanmaan Leader-ryhmien tiedotushankkeen (2010-2014) kokemukset, tulokset ja jatkotoiminnan johtopäätökset hyödynnetään uudessa viestinnän koordinaatiohankkeessa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

14049

Aloituspäivämäärä

01.09.2015

Loppumispäivämäärä

29.01.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.2 Tiedonvälitys ja esittelytoimet

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonvälitys ja esittelytoimet, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Asiasanat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt