Projekt
Utvecklingsprojekt - 14049

Elle viestii

Suupohjan Kehittämisyhdistys ry

01.09.2015 - 29.01.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Viestinnän koordinaatiohankkeella luodaan ja vahvistetaan tiedotusta Manner-Suomen maaseutuohjelmasta, sen alueellisesta ulottuvuudesta ja Leader-ryhmien toimintatavasta ja brändistä. Hankkeen käynnistäminen ohjelmakauden alussa nostaa maakunnan asukkaiden tietoisuuteen uudet tuki- ja rahoitusmahdollisuudet, hyviä esimerkkihankkeita ja opastusta sähköisen HYRRÄ-asioinnin aktivointiin. Lisäksi alueelle valitut teemat ja ohjelmien painopisteet tuodaan käytännönläheisesti esille. Hankkeen toiminta on suunnitelmallista ja tavoitteellista ja sitä tehdään yhteistyössä alueen Leader-ryhmien ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kesken. Etelä-Pohjanmaan Leader-ryhmien tiedotushankkeen (2010-2014) kokemukset, tulokset ja jatkotoiminnan johtopäätökset hyödynnetään uudessa viestinnän koordinaatiohankkeessa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

14049

Startdatum

01.09.2015

Slutdatum

29.01.2019

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner