Hanke
- 46879

EMO Teemahanke

Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry, Södra Finlands Landsbygd kan EMO rf

06.06.2017 - 07.02.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen avulla parannetaan kylien ja maaseudun asukkaiden virkistysmahdollisuuksia, vapaa-ajan toiminnan edellytyksiä, harrastustoimintaa ja ympäristön laatua. Hankkeella tuetaan em. tavoitteita edistäviä pienehköjä alle 10 000 euron suuruisia investointihankkeita. Tällaisia hankkeita ovat mm. kylätalojen ja harrastustilojen pienet remontit, niiden toimivuutta lisäävät kone- ja laitehankinnat, virkistysmahdollisuuksia lisäävien rakenteiden mm. laavut, nuotiopaikat, venevalkamat rakentaminen ja kunnostaminen, vesistöjen virkistysmahdollisuuksien lisääminen mm. ruovikoiden niitoilla ja hoitokalastuksella, harrastusyhdistysten toimintaa kehittävät pienet investoinnit jne Hanke lisää yhdistysten toimintaedellytyksiä, yhteisöllisyyttä ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Teemahankkeessa rahoitettavien alahankkeiden toteuttajina voivat olla kyläyhdistykset, harrastusyhdistykset sekä maaseutualueelle toimintaansa suuntaavat muut yritykset.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

46879

Aloituspäivämäärä

06.06.2017

Loppumispäivämäärä

07.02.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Alatoimenpide

7.0 Koordinointiosa 7 toimenpide

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Koordinointiosa 7 toimenpide

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt