Hanke
Kehittämishanke - 259837

EN STUDIE I BOBARHET

Pargas stad

- 30.12.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Under ett och ett halvt år kommer fyra bobarhetsanalyser att göras i Pargas skärgårdsområde; i Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö. Med verktyget kan man analysera och utveckla öar och mindre samhällen som är präglade av sin närvaro till vatten. En bobarhetsanalys består av 45 indikatorer, indelade i sju delområden. Varje delområde kan direkt kopplas till någon eller flera av FN:s globala hållbarhetsmål, men i analysen tas målen ner på en mycket lokal nivå. Fokus ligger på de konkreta frågor som avgör om ett litet ösamhälle är bobart: en stabil eller ökande befolkning, arbete, bostäder, skola, förbindelser, service, trygghet med mera. Öar har alla sina egna utmaningar; socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Är ett ösamhälle inte bobart kommer det att föråldras och avfolkas. Genom bobarhetsanalysen kan man peka på det som behöver åtgärdas, men också det positiva som borde lyfta fram mer. Den är därför en viktig utgångspunkt för vidare utvecklingsarbete. Metoden bygger på att öborna själva är experterna: på varje huvudö bildas medborgarforskningslag som utbildas, tränas och får stöd i att genomföra analysen och därigenom får fram korrekta data som annars inte är tillgängliga för byar och öar. Pargas har mer än hundra bebodda öar i världens ötätaste skärgårdsområde. Deltidsbefolkningens och turisternas antal är också betydande. För att förstå hur en ö fungerar är det helt avgörande att ta reda på det mänskliga trycket på ön, vilket också är en central fråga i bobarhetsanalysen. Öbor från Pargas har deltagit i flera workshoppar om metoden, arrangerade av Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi. Konceptet är således redan förankrat i skärgården. Projektet kommer att stödja de arbetsgrupper som delvis redan skapats och ge öarna en gemensam plattform att jobba med analyserna, vilket ökar samarbetet mellan öarna och ger synergieffekter i arbetet. Ett enhetligt material om Pargas unika skärgårdsområden kan staden nyttja i arbetet för en hållbar och livskraftig skärgård.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

259837

Loppumispäivämäärä

30.12.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Kaupungin kehysalue

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Älykkäät kylät yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koordinointi- ja aktivointihankkeet

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt