Hanke
Investointihanke - 267928

Etävalvonnan ja muiden laitteiden hankinta

Roukalahden vesiosuuskunta

- 30.12.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Roukalahden vesiosuuskunnan etävalvontajärjestelmän ja muiden toimintavarmuutta lisäävien laitteiden hankinta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

267928

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Maaseututyyppi

Harvaan asuttu maaseutu

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Vesihuoltoinvestoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt