Hanke
Kehittämishanke - 112152

Farmarin teematieto

MTK-Pirkanmaa ry

31.12.2019 - 15.06.2024

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Muutos tuleviin tukijärjestelmin ohjelmakauden vaihtuessa tulee oleman suurempi kuin koskaan. Ilmasto- ja ympäristötoimet tulevat määrittämään suurelta osin tukien ja korvausten perusteet. Käytännössä jokainen viljelijä joutuu opettelemaan koko tukijärjestelmän jälleen kerran kokonaan uudelleen. Hanke järjestää mahdollisimman laadukkaita tietoiskutilaisuuksia vuosittain ympäri Pirkanmaata. Suurin osa tilaisuuksista on keväisin järjestettäviä tukikoulutuksia viljelijöille. Tavoitteena järjestää 9 - 11 tukikoulutustilaisuutta keväisin. Hankkeen tavoitteena on tiedottaa viljelijöille, EU-avustajille, neuvojille ja muille asiantuntijoille maatalouden toimintaympäristön sekä EU-tukijärjestelmien, sisällön ja ehtojen muutoksista ja niiden vaikutuksista maatilan toiminnan suunnitteluun, tukihakemusten täyttöön ja tukiehtojen noudattamiseen. Tavoitteena on myös viljelijöiden aktivointi oman tilan ja yritystoiminnan kehittämiseen ja tuotteistamiseen sekä talousosaamisen kehittämiseen. Tiedotamme myös tukihakemusten ja peltovalvontojen sekä kotieläin- ja tilavalvontojen vaikutuksista sekä viljelijä oikeuksista ja velvollisuuksista valvontatilanteissa ja valvonnoissa mahdollisesti eteen tulevissa pulmatilanteissa. Lisäksi tavoitteena on tiedottaa uusista investointi- ja sukupolvenvaihdoksen tuista, säännöistä ja muista edellytyksistä. Lisätään viljelijöiden tietotaitoa peltoviljelyn hiilensidontamenetelmistä, maatilan kokonaisilmastokuorman vähentämisestä, tilabrändien luomisesta ja somen mahdollisuuksista positiivisen mielikuvan levittämisessä maataloudesta. Erilaisten ammatillisten teemojen ympärille järjestetään teematietäjä-pienryhmien infotapahtumia joko livenä tai verkossa, kaikki tilaisuudet tallennetaan myöhemmin katsottavaksi. Kohderyhmänä ovat pirkanmaalaiset viljelijät, maatilat ja maaseutuyritykset ja maaseudun yleishyödylliset yhdistykset Pirkanmaalla ja alueen maataloushallinnossa mukana olevat ihmiset sekä EU-avustajat ja maatalouden asiantuntijat.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

112152

Aloituspäivämäärä

31.12.2019

Loppumispäivämäärä

15.06.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.2 Tiedonvälitys ja esittelytoimet

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonvälitys ja esittelytoimet, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt