Hanke
Kestävä vesiviljely, jalostus ja kauppa - 284345

Fiskbiprodukt

Ab Brännskata Fiskare

06.03.2024 - 29.06.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Fiskråvara. Behovet är att ta tillvara och utnyttja den råvara som finns i bolagets avloppsvatten innan det går till bolagets reningsverk. Med separationen fås ca 600kg/dag råvara som det finns marknad för samt att bolagets reningsverk effektivet klarar sina tillståndsvillkor. 1. Byggs en siol för avfallsvattnet i produktionen. 2. Köpes en pump anpassad till vattenmängden och separatorns kapacitet. 3. Köpes en separator för separation av fosfor och kväve från vatnnet i produktionen före reningsverket. 4. Instalation av ovanstående i produktionshallen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Hankenumero

284345

Aloituspäivämäärä

06.03.2024

Loppumispäivämäärä

29.06.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kestävä vesiviljely, jalostus ja kauppa

Alatoimenpide

2.2 Kalastus- ja vesiviljelytuotteiden kaupan pitämisen, laadun, lisäarvon ja jalostamisen edistäminen

Toimenpiteen tyyppi

Kauppa, jalostus, laatu ja lisäarvo

Toimenpiteen tarkenne

Kalan jalostuksen kasvu- ja kehitysinvestoinnit

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt