Projekt
Hållbart vattenbruk, beredning och saluföring - 284345

Fiskbiprodukt

Ab Brännskata Fiskare

06.03.2024 - 29.06.2025

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Fiskråvara. Behovet är att ta tillvara och utnyttja den råvara som finns i bolagets avloppsvatten innan det går till bolagets reningsverk. Med separationen fås ca 600kg/dag råvara som det finns marknad för samt att bolagets reningsverk effektivet klarar sina tillståndsvillkor. 1. Byggs en siol för avfallsvattnet i produktionen. 2. Köpes en pump anpassad till vattenmängden och separatorns kapacitet. 3. Köpes en separator för separation av fosfor och kväve från vatnnet i produktionen före reningsverket. 4. Instalation av ovanstående i produktionshallen.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

284345

Startdatum

06.03.2024

Slutdatum

29.06.2025

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart vattenbruk, beredning och saluföring

Underåtgärd

2.2 Främja saluföring, kvalitet och mervärde för fiskeri- och vattenbruksprodukter samt beredning av sådana produkter

Typ av åtgärd

Främja saluföring, kvalitet och mervärde

Åtgärdens specifierare

Investeringar i tillväxt och utveckling av förädling av fisk

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner