Hanke
Kehittämishanke - 19744

Framtidens natur- och ekoturism

Kvarnen samkommun

01.05.2016 - 17.12.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Projektet Framtidens natur- och ekoturism har som syfte att utreda förutsättningar för utveckling, marknadsföring och försäljning av turismprodukter och upplevelser på landsbygden inom temaområdet natur- och ekoturism. Projektet utgår från ett kundperspektiv och en av projektets viktigaste målsättningar är att skapa en kundprofilering och segmentering av potentiella kunder. Projektområdet utgör Karleby- och Jakobstadsregionerna, Kaustbyregionen samt städerna Kristinestad, Kaskö och Närpes i Sydösterbotten. Projektet samarbetar med områdets turismorganisationer, utvecklingsbolag och andra aktörer inom turismområdet lokalt, regionalt och nationellt. Projekttiden för FAS I är 1.5.2016-31.12.2017. Projektets åtgärder är följande: 1. KUNDPROFILERINGSANALYS som identifierar potentiella kunders förväntningar, behov och önskemål gällande landsbygdsturism med fokus på natur- och ekoturism. Här ingår även en kartläggning av kundernas informationssöknings- och bokningsbeteende. 2. TURISMAKTÖRSANALYS som identifierar befintliga och möjliga turismaktörer, produkter och upplevelser inom natur - och ekoturism på landsbygden som har potential att säljas och marknadsföras till nationella och internationella turister. I turismaktörsanalysen ingår även identifiering av utvecklings-, utbildnings- marknadsförings- och finansieringsbehoven. 3. EN EKOCERTIFIERINGSANALYS som en metautvärdering på fungerande ekocertifieringssystem som finns inom EU-området för att klarlägga olika möjligheter att certifieras. 4. EN INFRASTRUKTUR- OCH LOGISTIKANALYS som identifierar befintliga transport- och logistiksystem på landsbygden med tanke på turisternas behov, områdets tillgänglighet och ekoturismens principer. 5. BENCHMARKING/STUDIEBESÖK som skapar en bild av hur man har utvecklat natur- och ekoturismen i Sverige och Skottland/Irland. Projektet anser att metoden LÄRA AV ANDRA är ett bra sätt att skaffa bredare kunskap.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

19744

Aloituspäivämäärä

01.05.2016

Loppumispäivämäärä

17.12.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Alueiden välinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt