Hanke
Kehittämishanke - 205182

Geopuistot kestävän matkailun vetovoimatekijöiksi

Lab-ammattikorkeakoulu Oy

31.10.2022 - 29.09.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Geopuistot kestävän matkailun vetovoimatekijöiksi -hanke lisää valtakunnallisesti maaseudun matkailupalvelujen vetovoimaa monipuolistamalla palveluja ja luomalla yhteistyötä ja toimintamalleja, jotka auttavat parantamaan palvelujen laatua, näkyvyyttä ja kustannustehokkuutta. Se pyrkii vahvistamaan geomatkailun veto- ja pitovoimaa uutena, vastuullisen matkailijan intresseihin sopivana matkailun muotona, joka tarjoaa vastauksia matkailumarkkinoiden muutoksiin ja koronapandemian luomaan uudenlaiseen kysyntään. Hankkeessa kehitetään Suomen geopuistoihin ja geomatkailuun liittyviä sisältöjä ja laajennetaan geopark-toiminnan yhteistyöverkostoja sekä luodaan uusia toimintamalleja, jotka laajentavat luontomatkailun parissa toimivien yritysten liiketoimintamahdollisuuksia. Toiminnan pääpaino on kotimaisen yhteistyön kehittämisessä, mutta hanke luo hyvät valmiudet myös tulevaan kansainvälisen matkailun kehittämistyöhön. Hanketta hallinnoi LAB-ammattikorkeakoulu. Osatoteuttajina toiminnassa ovat mukana Kraatterijärvi Geopark, Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark, Rokua Geopark, Saimaa Geopark ja Salpausselkä Geopark. Hankkeen toteutusaika on 1.11.2022 - 30.09.2024.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

205182

Aloituspäivämäärä

31.10.2022

Loppumispäivämäärä

29.09.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.2 Uusien tuotteiden ja menetelmien kehittäminen

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Valtakunnallinen hanke

Ajankohtaista hankkeesta

Lisätietoja.

Hankkeen yhteyshenkilöt

3 jäsentä