Hanke
Kehittämishanke - 48814

Global Eco

Prizztech Oy

01.02.2018 - 03.06.2022

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on monistaa bio- ja kiertotalouteen liittyviä hyviä käytäntöjä hankkeeseen osallistuvien kansainvälisten kumppanien välillä sekä edistää alueellisesti kestävän liiketoiminnan syntyä hankeen kohdealueella. Kansainvälisen verkostoitumisen (ns. sateenvarjoyhteistyö Leader-toiminnan kautta) ja hyvien käytäntöjen jakamisen kautta on tarkoitus synnyttää kansainvälinen vihreän talouden ja eko-innovaatioiden jakamisverkosto, joka edistää vihreämmän Euroopan syntymistä. Alueellisesta näkökulmasta tavoitteena on nostaa Pohjois-Satakunnan imagoa vihreän talouden eko-innovatiivisena alueena (työnimi bioregion), jossa edistetään alueen toimijoiden omista lähtökohdista syntyviä aloitteita, omavaraisuutta ja vihreitä ratkaisuja, kuten lähellä tuotettua energiaa, lähiruokaa ja materiaalien alueellista kiertoa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

48814

Aloituspäivämäärä

01.02.2018

Loppumispäivämäärä

03.06.2022

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.10 Muut yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Kansainvälinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt