Projekt
Utvecklingsprojekt - 48814

Global Eco

Prizztech Oy

01.02.2018 - 03.06.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on monistaa bio- ja kiertotalouteen liittyviä hyviä käytäntöjä hankkeeseen osallistuvien kansainvälisten kumppanien välillä sekä edistää alueellisesti kestävän liiketoiminnan syntyä hankeen kohdealueella. Kansainvälisen verkostoitumisen (ns. sateenvarjoyhteistyö Leader-toiminnan kautta) ja hyvien käytäntöjen jakamisen kautta on tarkoitus synnyttää kansainvälinen vihreän talouden ja eko-innovaatioiden jakamisverkosto, joka edistää vihreämmän Euroopan syntymistä. Alueellisesta näkökulmasta tavoitteena on nostaa Pohjois-Satakunnan imagoa vihreän talouden eko-innovatiivisena alueena (työnimi bioregion), jossa edistetään alueen toimijoiden omista lähtökohdista syntyviä aloitteita, omavaraisuutta ja vihreitä ratkaisuja, kuten lähellä tuotettua energiaa, lähiruokaa ja materiaalien alueellista kiertoa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

48814

Startdatum

01.02.2018

Slutdatum

03.06.2022

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Internationell

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner