Hanke
Yleishyödyllinen investointihanke - 22524

Haapamäki-Tikkasenperä kyläverkko

PyhäNet Oy

28.02.2016 - 17.04.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Pyhäjärven kunnan kaakkoisosassa sijaitseva maastoltaan haasteellinen Haapamäen alue aina Kiuruveden rajalle saakka, on erittäin heikkojen tietoliikenneyhteyksien päässä. Myös Kiuruveden lounasosa ylettyen Pyhäjärven rajalle on vastaavaa maastollisesti ja tietoliikenneyhteyksiltään eriarvoisessa asemassa kuntien muihin alueisiin verrattuna. Pyhäjärven ja Kiuruveden kaupunkien tahtotila on tarjota luotettavat tietoliikenneyhteydet tasa-arvoisesti kaikille. Kunnat ovat aloittaneet yhteistyöneuvottelut kesäkuussa 2014 pohtien ratkaisua haastavien alueidensa tietoliikenneyhteyksien saattamiseksi tämän päivän tarpeita vastaaviksi. Alueilla on suoritettu maastokatselmuksia, järjestetty kyläiltoja kuntalaisten aktivoimiseksi sekä laadittu yksityiskohtaiset kaapelointisuunnitelmat. Suoritettujen selvitysten perusteella on todettu kuntien välisen yhteistyön olevan kustannustehokkain vaihtoehto ja että yhteistyöprojektin toteuttaja on kuntaomisteinen operaattori PyhäNet Oy. Yhteistyökeskusteluiden pohjalta kunnat ovat päättäneet jättää kyläverkkohankehankemuksen, jonka tavoitteena on rakentaa valmiudet laajakaistayhteyksien tilaamiseen ja palveluiden tarjoamiseen po. maaseutualueille. Kuntien ja PyhäNet Oy:n näkemys on, että luotettavat laajakaistayhteydet tulee ulottaa kaikkien kylien saavutettavaksi mahdollisimman kattavasti, nopeasti ja luotettavasti.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

22524

Aloituspäivämäärä

28.02.2016

Loppumispäivämäärä

17.04.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Yleishyödyllinen investointihanke

Alatoimenpide

7.3 Laajakaistainfrastruktuuri ja sähköiset palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Laajakaistainfrastruktuuri ja sähköiset palvelut, investointi

Hankeluonne

Alueiden välinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt