Hanke
Kehittämishanke - 107339

Haitalliset vieraskasvit hallintaan

ProAgria Länsi-Suomi ry

30.11.2019 - 16.08.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Vieraslajit ovat pitkään olleet tunnustettu ongelma jo Suomessakin, mutta viime vuosina vieraslajien esiintymät ovat hälyttävästi entisestään laajentuneet. Vieraslajit ovat alun perin Suomen luontoon kuulumattomia lajeja, jotka ovat levinneet maahamme ihmisen mukana tahattomasti tai tarkoituksella. Luontoon vapaasti levitessään vieraslajit leviävät hallitsemattomasti ja tukahduttavat voimakkaalla kasvullaan ja tehokkaalla leviämisellään alleen kotimaiset, luonnonvaraiset kasvit. Vieraslajit vapaasti levitessään tuhoavat arvokkaita kulttuurimaisemia ja arvokkaita perinnebiotooppeja. Haitalliset vieraskasvit hallintaan - hankkeen tärkeimpinä tavoitteina on herättää alueiden asukkaat vieraslajien aiheuttamiin mahdollisiin uhkiin ja saada heidät sitoutumaan pitkäjänteisesti vieraslajien torjuntaan. Tärkeänä tavoitteena on myös saada uutta tietoa erilaisten torjuntamenetelmien tehoista. Hankkeessa tuodaan esille asukkaille ja kuntien edustajille vieraslajien konkreettisia haittoja sekä vahvistetaan eri tahojen yhteistyötä ja verkostoitumista vieraslajien tunnistamiseen ja torjuntaan liittyen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

107339

Aloituspäivämäärä

30.11.2019

Loppumispäivämäärä

16.08.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.6 Kulttuuri- ja luonnonperintö

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Kulttuuri- ja luonnonperintö, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt