Hanke
Utvecklingsprojekt - 107339

Haitalliset vieraskasvit hallintaan

ProAgria Länsi-Suomi ry

30.11.2019 - 30.10.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Vieraslajit ovat pitkään olleet tunnustettu ongelma jo Suomessakin, mutta viime vuosina vieraslajien esiintymät ovat hälyttävästi entisestään laajentuneet. Vieraslajit ovat alun perin Suomen luontoon kuulumattomia lajeja, jotka ovat levinneet maahamme ihmisen mukana tahattomasti tai tarkoituksella. Luontoon vapaasti levitessään vieraslajit leviävät hallitsemattomasti ja tukahduttavat voimakkaalla kasvullaan ja tehokkaalla leviämisellään alleen kotimaiset, luonnonvaraiset kasvit. Vieraslajit vapaasti levitessään tuhoavat arvokkaita kulttuurimaisemia ja arvokkaita perinnebiotooppeja. Haitalliset vieraskasvit hallintaan - hankkeen tärkeimpinä tavoitteina on herättää alueiden asukkaat vieraslajien aiheuttamiin mahdollisiin uhkiin ja saada heidät sitoutumaan pitkäjänteisesti vieraslajien torjuntaan. Tärkeänä tavoitteena on myös saada uutta tietoa erilaisten torjuntamenetelmien tehoista. Hankkeessa tuodaan esille asukkaille ja kuntien edustajille vieraslajien konkreettisia haittoja sekä vahvistetaan eri tahojen yhteistyötä ja verkostoitumista vieraslajien tunnistamiseen ja torjuntaan liittyen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

107339

Aloituspäivämäärä

30.11.2019

Loppumispäivämäärä

30.10.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.6 Kultur- och naturarv

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Kultur- och naturarvet, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

kulturlandskap
miljö

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt