Hanke
Kehittämishanke - 179511

Hallitukset Töihin!

Hallituspartnerit Keski-Suomi ry

31.12.2021 - 10.06.2024

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hallitukset Töihin! Keski-Suomi -hankkeen tavoitteena on kehittää osakeyhtiöpohjaisia pien-, mikro- ja start up -yritysten hallitustyöskentelyä ja siten tukea alueen yritystoimintaa. Hyvin organisoidulla ja toteutetulla hallitustyöskentelyllä on erittäin suuri merkitys yrityksen tulevaisuudelle. Näin on myös pien-, mikro- ja start up -yrityksissä. Tämä on kiistatta todistettu useissa tutkimuksissa ja monien case-tapausten perusteella. Erityisesti maaseudun eri tavoin erikoistuneet pien-, mikro- ja start up -yrittäjät tarvitsevat lisää tietoa hallitustoiminnasta sekä hyötyisivät verkostoitumisen mahdollisuuksista.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

179511

Aloituspäivämäärä

31.12.2021

Loppumispäivämäärä

10.06.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.10 Muut yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt