Projekt
Utvecklingsprojekt - 179511

Hallitukset Töihin!

Hallituspartnerit Keski-Suomi ry

31.12.2021 - 10.06.2024

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hallitukset Töihin! Keski-Suomi -hankkeen tavoitteena on kehittää osakeyhtiöpohjaisia pien-, mikro- ja start up -yritysten hallitustyöskentelyä ja siten tukea alueen yritystoimintaa. Hyvin organisoidulla ja toteutetulla hallitustyöskentelyllä on erittäin suuri merkitys yrityksen tulevaisuudelle. Näin on myös pien-, mikro- ja start up -yrityksissä. Tämä on kiistatta todistettu useissa tutkimuksissa ja monien case-tapausten perusteella. Erityisesti maaseudun eri tavoin erikoistuneet pien-, mikro- ja start up -yrittäjät tarvitsevat lisää tietoa hallitustoiminnasta sekä hyötyisivät verkostoitumisen mahdollisuuksista.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

179511

Startdatum

31.12.2021

Slutdatum

10.06.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner