Hanke
Kehittämishanke - 193577

Haloo maaseutu! -viestintäverkosto Varsinais-Suomeen

Varsinais-Suomen jokivarsikumppanit ry

31.07.2022 - 29.11.2023

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Haloo maaseutu! -viestintäverkosto Varsinais-Suomeen -hankkeella varmistetaan keskeytyksetön ja kattava maaseutuviestintä, joka aktivoi varsinaissuomalaisia maaseudun kehittämiseen ja tuo esiin maaseudun elinvoimaisuutta. Viestintäverkostoon sitoutetaan laaja joukko varsinaissuomalaisia maaseudun kehittämiseen osallistuvia tahoja. Tavoitteena on sopia yhteiset, konkreettiset toimenpiteet viestinnän osalta sekä varmistaa, että verkostoon kuuluvilla tahoilla on riittävät työkalut ja osaaminen toimenpiteiden toteuttamiseen. Tavoitteena on samalla varmistaa, että Haloo maaseutu- ja Haloo maaseutu II-hankkeissa saavutetut tulokset hyödynnetään täysmääräisesti Varsinais-Suomen maaseutuviestinnässä myös tulevaisuudessa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

193577

Aloituspäivämäärä

31.07.2022

Loppumispäivämäärä

29.11.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.2 Tiedonvälitys ja esittelytoimet

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonvälitys ja esittelytoimet, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt