Hanke
Utvecklingsprojekt - 193577

Haloo maaseutu! -viestintäverkosto Varsinais-Suomeen

Varsinais-Suomen jokivarsikumppanit ry

31.07.2022 - 30.08.2023

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Haloo maaseutu! -viestintäverkosto Varsinais-Suomeen -hankkeella varmistetaan keskeytyksetön ja kattava maaseutuviestintä, joka aktivoi varsinaissuomalaisia maaseudun kehittämiseen ja tuo esiin maaseudun elinvoimaisuutta. Viestintäverkostoon sitoutetaan laaja joukko varsinaissuomalaisia maaseudun kehittämiseen osallistuvia tahoja. Tavoitteena on sopia yhteiset, konkreettiset toimenpiteet viestinnän osalta sekä varmistaa, että verkostoon kuuluvilla tahoilla on riittävät työkalut ja osaaminen toimenpiteiden toteuttamiseen. Tavoitteena on samalla varmistaa, että Haloo maaseutu- ja Haloo maaseutu II-hankkeissa saavutetut tulokset hyödynnetään täysmääräisesti Varsinais-Suomen maaseutuviestinnässä myös tulevaisuudessa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

193577

Aloituspäivämäärä

31.07.2022

Loppumispäivämäärä

30.08.2023

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Asiasanat

kommunikation
nätverk

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt