Hanke
Yleishyödyllinen investointihanke - 57970

Hankasalmen Kirkonkylän ja Aseman välinen kevyen liikenteen väylä

Hankasalmen kunta

29.11.2017 - 05.08.2022

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankasalmen Kirkonkylän - Aseman välinen kevyen liikenteen väylä on monella tapaa maaseudun elinvoimaa parantava ja maaseutuasumista tukeva yleishyödyllinen investointihanke, jota voidaan perustella ennen kaikkea 1) liikenneolosuhteiden ja -turvallisuuden, 2) liikuntamahdollisuuksien, 3) kuntalaiskyselyjen kautta. Hankkeesta on laadittu tie- ja rakennussuunnitelma jo vuosina 1995 - 1996, mutta väylästä on toteutettu vain noin 700 metrin kevytväyläosuus Ristilän risteyssillan kohdalla. Kevyen liikenteen väylästä on toteuttamatta osuus Ristilän risteyssillalta Hankasalmen keskustaan, jonka osuuden pituus on 7,34 kilometriä. Kirkokylän ja Aseman välinen tie on vilkkaasti liikennöity (maantie 641). Tie yhdistää Hankasalmen kaksi suurinta taajamaa ja on käytännössä ainoa reitti ysitieltä Hankasalmen kirkonkylään Jyväskylästä päin tultaessa. Tiellä liikkuu paljon raskasta liikennettä ja tie on hyvin kapea kevyen liikenteen ja jalankulkijoiden turvallista liikkumista ajatellen. Jalankulku, pyöräily, rullaluistelu, koiran ulkoilutus kapealla runsaasti liikennöidyllä ja pääosin valaisemattomalla taajamien välisellä tieosuudella on toistuvasti vaaratilanteita aiheuttavaa. Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta on laatinut Hankasalmen kunnalle Liikunnan, virkistyksen ja vapaa-ajan Uusi Hankasalmi -suunnitelmaa, jossa nousee voimakkaasti esille kevyen liikenteen väylän tarve keskeisenä liikuntapaikkana. Kuntalaiskyselyjen perusteella väylä on toivotuin liikuntahanke, palvelee laajaa käyttäjäryhmää sekä on esteetön ja maksuton liikkumisympäristö. Väylä myös tukisi koko maakunnan kattavaa pyöräilyn edistämisohjelmaa. Keski-Suomen ELY-keskuksen liikennevastuualue on valmis olemaan kunnalle asiantuntijatukena sekä osallistumaan hankkeen seurantaryhmän työskentelyyn, jos sellainen perustetaan. Kunnanvaltuusto on 25.9.2017 tehnyt päätöksen, jolla se sitoutuu kunnan 50 % rahoitusosuuteen hankkeesta. Hanke toteutetaan vuosien 2018 - 2019 kuluessa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

57970

Aloituspäivämäärä

29.11.2017

Loppumispäivämäärä

05.08.2022

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Yleishyödyllinen investointihanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, investointi

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt