Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 57970

Hankasalmen Kirkonkylän ja Aseman välinen kevyen liikenteen väylä

Hankasalmen kunta

29.11.2017 - 05.08.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankasalmen Kirkonkylän - Aseman välinen kevyen liikenteen väylä on monella tapaa maaseudun elinvoimaa parantava ja maaseutuasumista tukeva yleishyödyllinen investointihanke, jota voidaan perustella ennen kaikkea 1) liikenneolosuhteiden ja -turvallisuuden, 2) liikuntamahdollisuuksien, 3) kuntalaiskyselyjen kautta. Hankkeesta on laadittu tie- ja rakennussuunnitelma jo vuosina 1995 - 1996, mutta väylästä on toteutettu vain noin 700 metrin kevytväyläosuus Ristilän risteyssillan kohdalla. Kevyen liikenteen väylästä on toteuttamatta osuus Ristilän risteyssillalta Hankasalmen keskustaan, jonka osuuden pituus on 7,34 kilometriä. Kirkokylän ja Aseman välinen tie on vilkkaasti liikennöity (maantie 641). Tie yhdistää Hankasalmen kaksi suurinta taajamaa ja on käytännössä ainoa reitti ysitieltä Hankasalmen kirkonkylään Jyväskylästä päin tultaessa. Tiellä liikkuu paljon raskasta liikennettä ja tie on hyvin kapea kevyen liikenteen ja jalankulkijoiden turvallista liikkumista ajatellen. Jalankulku, pyöräily, rullaluistelu, koiran ulkoilutus kapealla runsaasti liikennöidyllä ja pääosin valaisemattomalla taajamien välisellä tieosuudella on toistuvasti vaaratilanteita aiheuttavaa. Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta on laatinut Hankasalmen kunnalle Liikunnan, virkistyksen ja vapaa-ajan Uusi Hankasalmi -suunnitelmaa, jossa nousee voimakkaasti esille kevyen liikenteen väylän tarve keskeisenä liikuntapaikkana. Kuntalaiskyselyjen perusteella väylä on toivotuin liikuntahanke, palvelee laajaa käyttäjäryhmää sekä on esteetön ja maksuton liikkumisympäristö. Väylä myös tukisi koko maakunnan kattavaa pyöräilyn edistämisohjelmaa. Keski-Suomen ELY-keskuksen liikennevastuualue on valmis olemaan kunnalle asiantuntijatukena sekä osallistumaan hankkeen seurantaryhmän työskentelyyn, jos sellainen perustetaan. Kunnanvaltuusto on 25.9.2017 tehnyt päätöksen, jolla se sitoutuu kunnan 50 % rahoitusosuuteen hankkeesta. Hanke toteutetaan vuosien 2018 - 2019 kuluessa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

57970

Startdatum

29.11.2017

Slutdatum

05.08.2022

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner