Hanke
Investointihanke - 262871

Hiittisuoran kunnostus

Orimattilan Hevosystäväinseura r.y.

- 30.12.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen toteuttajana on Orimattilan Hevosystäväinseura, suoritettava työ hankitaan ostopalveluna ulkopuoliselta yrittäjältä. Hankkeen tarkoituksena on kunnostaa Hevoskylässä oleva hiittisuora, joka on kaikkien halukkaiden hevosharrastajien käytössä. Suoralla on runsas käyttötarve ja se tarvitsee kunnostusta jo turvallisuussyistäkin. Hiittisuora on n. 900 metriä pitkä ja tällä hetkellä noin 8 metriä leveä. Hiittisuora on nyt siinä tilassa, että se vaatii suurempaa remonttia: rata on levinnyt reunoilta ja pinta on huonossa kunnossa. Ojat ovat pusikoituneet ja kasvaneet lähes umpeen ja kääntöpaikkaa pitää leventää. Suoralta poistetaan vanha pinta, joka kuljetetaan alueelta pois ja levitetään uusi pintamateriaali (noin 4 cm kivituhkaa) ja pinta tasataan. Hiittisuora kavennetaan 8 metristä 6 metriin, ojanreunat raivataan ja kääntöpaikkaa levennetään. Saneeraus on tarkoitus toteuttaa touko - elokuussa 2024. Kunnostukselle paras aika on, kun maa ei ole liian märkää ja pehmeää. Hankkeen tavoitteena on pitää hiittisuora jatkossakin hevosharrastajien ja ravitallien käytössä sekä parantaa sen kuntoa, minkä odotetaan tuovan alueelle mahdollisesti myös lisäkäyttäjiä. Hiittisuora on ollut jo yli 30 vuotta käytössä Hevoskylässä. Aluetta käyttäviltä peritään koko vuoden käytöstä nimellinen maksu, tuotot menevät radan vuosittaisiin perusylläpitoihin (lanaus, kastelu jne.). Hevosystäväinseuran ravirataa ja hiittisuoraa hoitaa ulkopuolinen koneyrittäjä. Kohderyhmänä on lähialueen hevosharrastajat, ravitallit ja muut hevosia omistava tahot jotka haluavat hiittisuoraa käyttää. Hevoskylässä on noin 300 hevosta, mutta hiittisuoraa käyttävät myös lähialueen hevosten omistajat: käyttäjiä tulee mm. Orimattilan kylistä ja lähikunnista.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

262871

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Maaseudun paikalliskeskukset (kaupunkien läheinen maaseutu)

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Yleishyödylliset maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt