Projekt
Investeringsprojekt - 262871

Hiittisuoran kunnostus

Orimattilan Hevosystäväinseura r.y.

- 30.12.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen toteuttajana on Orimattilan Hevosystäväinseura, suoritettava työ hankitaan ostopalveluna ulkopuoliselta yrittäjältä. Hankkeen tarkoituksena on kunnostaa Hevoskylässä oleva hiittisuora, joka on kaikkien halukkaiden hevosharrastajien käytössä. Suoralla on runsas käyttötarve ja se tarvitsee kunnostusta jo turvallisuussyistäkin. Hiittisuora on n. 900 metriä pitkä ja tällä hetkellä noin 8 metriä leveä. Hiittisuora on nyt siinä tilassa, että se vaatii suurempaa remonttia: rata on levinnyt reunoilta ja pinta on huonossa kunnossa. Ojat ovat pusikoituneet ja kasvaneet lähes umpeen ja kääntöpaikkaa pitää leventää. Suoralta poistetaan vanha pinta, joka kuljetetaan alueelta pois ja levitetään uusi pintamateriaali (noin 4 cm kivituhkaa) ja pinta tasataan. Hiittisuora kavennetaan 8 metristä 6 metriin, ojanreunat raivataan ja kääntöpaikkaa levennetään. Saneeraus on tarkoitus toteuttaa touko - elokuussa 2024. Kunnostukselle paras aika on, kun maa ei ole liian märkää ja pehmeää. Hankkeen tavoitteena on pitää hiittisuora jatkossakin hevosharrastajien ja ravitallien käytössä sekä parantaa sen kuntoa, minkä odotetaan tuovan alueelle mahdollisesti myös lisäkäyttäjiä. Hiittisuora on ollut jo yli 30 vuotta käytössä Hevoskylässä. Aluetta käyttäviltä peritään koko vuoden käytöstä nimellinen maksu, tuotot menevät radan vuosittaisiin perusylläpitoihin (lanaus, kastelu jne.). Hevosystäväinseuran ravirataa ja hiittisuoraa hoitaa ulkopuolinen koneyrittäjä. Kohderyhmänä on lähialueen hevosharrastajat, ravitallit ja muut hevosia omistava tahot jotka haluavat hiittisuoraa käyttää. Hevoskylässä on noin 300 hevosta, mutta hiittisuoraa käyttävät myös lähialueen hevosten omistajat: käyttäjiä tulee mm. Orimattilan kylistä ja lähikunnista.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

262871

Slutdatum

30.12.2024

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Lokala centra på landsbygden (stadnära landsbygd)

Åtgärd

Investeringsprojekt

Underåtgärd

Investeringar i utvecklingen av landsbygdens verksamhetsmiljö

Typ av åtgärd

Investeringar i utvecklingen av landsbygdens verksamhetsmiljö

Åtgärdens specifierare

Allmännyttiga investeringar i utveckling av landsbygdens verksamhetsmiljö

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner