Hanke
Kehittämishanke - 135194

Hinnerjoen jokiuoman ja ranta-alueen kokonaisvaltainen kehittämien – HIRAKE

Pyhäjärvi-instituuttisäätiö sr

31.05.2020 - 24.10.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hinnerjoen jokiuoma on paikoin kauttaaltaan vesikasvillisuuden täyttämä ja vieraslajit ovat vallanneet Hinnerjoen Kirkonkylän läpi virtaavan joen rannat. Hinnerjoen jokiuoman ja ranta-alueen kokonaisvaltainen kehittäminen (HIRAKE) –hankkeessa joen ja etenkin Hinnerjoen Kirkkokosken ympäristöä kehitetään luontoarvot huomioon ottavan kunnostustoiminnan kautta viihtyisämmäksi. Samalla virtavesiympäristön kylälle tuottamaa maisema-arvoa pyritään lisäämään. Hankkeen toimenpiteissä keskiössä ovat vieraslajien torjunta, vesikasvillisuuden niitto sekä talkoopohjainen virtavesikunnostus. Tärkeässä osassa on myös ympäristökasvatuksellinen näkökulma, sillä osa hankkeen toimenpiteistä toteutetaan yhteistyössä koululaisten kanssa. Hanke toteutetaan yhteistyössä Hinnerjoen nuorisoseuran, Hinnerjoen kotiseutuyhdistyksen ja Hinnerjoen VPK:n kanssa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

135194

Aloituspäivämäärä

31.05.2020

Loppumispäivämäärä

24.10.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.6 Kulttuuri- ja luonnonperintö

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Kulttuuri- ja luonnonperintö, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt